Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van BellewaerdeFun is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto's en video's op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van BellewaerdeFun. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen of voor persoonlijk gebruik te downloaden. Bij elke gedeeltelijke of volledige overname van onze teksten, foto's of video's moet worden vermeld dat BellewaerdeFun de eigenaar van de rechten is. Indien u één van onze teksten wenst over te nemen, neem dan ook altijd eerst contact op met de webmaster.

Juistheid van de gegevens

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website en we streven ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Desondanks kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens op BellewaerdeFun altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of verlies die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. Indien u toch onjuistheden opmerkt kunt u altijd contact opnemen met de webmaster. Wij behouden ons eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Externe links

BellewaerdeFun kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze links zijn alleen maar aangebracht voor uw comfort. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het plaatsen van de links door BellewaerdeFun houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

Privacy

U kunt onze website vrij bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wil deelnemen aan gesprekken op ons forum moet u zich registreren. Deze persoonsgegevens worden door ons beheerd en verwerkt in overeenstemming met de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. U hebt te allen tijde toegang tot die gegevens en u kan deze op juistheid controleren of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen door contact op te nemen met de webmaster. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van een deel van onze diensten.